گالری تصاویر
پیوندها

متقاضیان 15 تا 18 سال

 


شرایط صدور شناسنامه برای متقاضیان 15 الی 18 سال

براي کليه افرادي که داراي پدر ايراني بوده و در خارج از کشور متولد شده اند مي توان براساس بند 2 از ماده 976 قانون مدني شناسنامه ايراني درخواست نمود. لذا از والدين محترم تقاضا مي شود در اولين فرصت با ارائه مدارک زير جهت صدور شناسنامه براي فرزند خود پس از تعيين وقت قبلي توسط تلفن شماره 06956000754 به نمايند گی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نمایند . 

مدارک مورد نياز:

تکميل فرم درخواست صدور شناسنامه براي افراد 18 - 15 سال

 

ارائه اصل گواهي ولادت بين المللي  (Internationale Geburtsurkunde - Fromular A)

 

ارائه اصل شناسنامه  والدين

 

هفت قطعه عکس جديد بیومتریک 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي.  ( در صورت تمایل میتوانید عکس بیومتریک را در محل کنسولگری تهیه فرمائید ) 

ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

 

ملاحظات:

درصورت عدم ارائه کارت انگشت نگاري، بشرط تکميل بودن مدارک فوق الذکر، معرفي نامه به پليس فرانکفورت براي انگشت نگاري، توسط اين نمايندگي انجام خواهد شد

 

حضور پدر يا مادر متقاضي (درصورتيکه ازدواج والدين در شناسنامه آنها ثبت شده باشد )، براي امضا دفاتر ثبت کل الزامي است. در غير اينصورت حضور والدين در نمايندگي ضروري مي باشد

 

ضروري است که والدين محترم قبل از دريافت گواهي ولادت در خصوص مجاز بودن نام انتخابي براي فرزندشان با مراجعه به سایت سازمان ثبت احوال کشور اطمينان حاصل نمايند

 

Tel.: +49 (0) 69 56 000 754     Fax: +49 (0) 69 56 000 728    و Email:                

Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,   IBAN   DE 90 50050201 0000 103960
                                                                              BIC      HELADEF  1822

 

 

براي کليه افرادي که داراي پدر ايراني بوده و در خارج از کشور متولد شده اند مي توان براساس بند 2 از ماده 976 قانون مدني شناسنامه ايراني درخواست نمود. لذا از والدين محترم تقاضا مي شود در اولين فرصت با ارائه مدارک زير جهت صدور شناسنامه براي فرزند خود پس از تعيين وقت قبلي توسط تلفن شماره 06956000754 به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند

:مدارک مورد نياز

تکميل فرم درخواست صدور شناسنامه براي افراد 18 - 15 سال

(Internationale Geburtsurkunde - Fromular A)ارائه اصل گواهي ولادت بين المللي

ارائه اصل شناسنامه هاي والدين

هفت قطعه عکس جديد 4*3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي، طبق نمونه

دو برگ کارت انگشت نگاري که توسط پليس محل اقامت متقاضي تنظيم شده باشد

ارائه رسيد پرداخت هزينه مربوطه براساس جدول هزينه هاي خدمات کنسولي

:ملاحظات

درصورت عدم ارائه کارت انگشت نگاري، بشرط تکميل بودن مدارک فوق الذکر، معرفي نامه به پليس فرانکفورت براي انگشت نگاري، توسط اين نمايندگي انجام خواهد شد

حضور پدر يا مادر متقاضي (درصورتيکه ازدواج والدين در شناسنامه آنها ثبت شده باشد )، براي امضا دفاتر ثبت کل الزامي است. در غير اينصورت حضور والدين در نمايندگي ضروري مي باشد

درصورتيکه فرزند متولد خارج از آلمان باشد، لازم است اصل گواهي ولادت به تآييد نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در محل تولد رسيده باشد

حضور متقاضي براي امضاي دفاتر ثبت کل در نمايندگي ضروري مي باشد

Tel.: +49 (0) 69 56 000 754     Fax: +49 (0) 69 56 000 728    و Email: shenasname@irangk.de
Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse,   IBAN   DE 90 50050201 0000 103960
                                                                              BIC      HELADEF  1822

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران