گالری تصاویر
پیوندها

درخواست صدور کارت ملی المثنی
 

 توجه

درحال حاضر درخواست صدور کارت ملی  مجدد پذیرفته نمی شود  

 

 

شرايط و مدارك لازم براي صدور كارت شناسايي ملي مجدد
 
    هموطنان محترم مقيم درحوزه اين سركنسولگري در موارد زير مي تواند باحضور در نمايندگي ويا ازطريق پست درخواست صدور كارت شناسايي ملي مجدد نمايند.
1- تغيير مشخصات سجلي
2- مفقود شدن كارت شناسايي ملي( غیر هوشمند)
3- مستعمل شدن كارت شناسايي ملي 
 
الف:شرايط ومدارك لازم براي صدور كارت شناسايي ملي مجدد به دليل تغيير مشخصات سجلي:

 

درموارديكه مشخصات سجلي فرد تغيير يافته و متقاضي دارای شناسنامه جديد با مشخصات جديد  باشد براي صدور كارت شناسايي ملي مجدد،ارائه مدارك زيرالزاميست:

1) تكميل برگ مشخصات فردي (نمونه پیوست)

2) تكميل برگ درخواست كارت شناسائي ملي (نمونه پیوست)

3) اصل شناسنامه جديد بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول وآخرشناسنامه

4) اصل كارت شناسايي ملي

5)یک قطعه عکس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عينک و غیر براق (کاغذ مات) که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. (عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد).

6) ارايه اصل فيش بانكي واریز مبلغ 20 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درفرانکفورت ( این مبلغ در محل سرکنسولگری از کارت بانکی شما قابل برداشت می باشد. )

7) در صورت تمايل به ارسال مدارك از طريق پست لازم است 2 عدد پاكت پست سفارشي( ملصق به تمبركافي) كه نشاني متقاضي برروي آن نوشته شده باشد به همراه مدارك ارسال شود.( يك پاكت براي برگشت اصل شناسنامه و پاكت دوم براي ارسال كارت شناسايي ملي پس از دريافت از تهران)

 

ب: شرايط ومدارك مربوط به صدوركارت شناسايي ملي بعلت فقدان كارت قبلي :

هموطناني كه كارت شناسايي ملي آنان مفقود شده باشد، مي توانند با ارائه مدارك زير تقاضاي صدور كارت مجدد نمايند:

1) تكميل برگ مشخصات فردي ( نمونه پیوست)

2)تكميل برگ گزارش مفقود شدن كارت شناسايي ملي(نمونه پیوست)

3) تكميل برگ درخواست كارت شناسائي ملي ( نمونه پیوست)

4) اصل شناسنامه جديد بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضيحات)

5) یک قطعه عکس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عينک و غیر براق (کاغذ مات) که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد.

6) ارايه اصل فيش بانكي واریز مبلغ 40 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درفرانکفورت ( این مبلغ در محل سرکنسولگری از کارت بانکی شما قابل برداشت می باشد. )

7) در صورت تمايل به ارسال مدارك از طريق پست لازم است 2 عدد پاكت پست سفارشي( ملصق به تمبركافي) كه نشاني متقاضي برروي آن نوشته شده باشد به همراه مدارك ارسال شود.( يك پاكت براي برگشت اصل شناسنامه و پاكت دوم براي ارسال كارت شناسايي ملي پس از دريافت از تهران)

ج: شرايط ومدارك مربوط به صدوركارت شناسايي ملي بعلت مستعمل شدن كارت قبلي:
هموطنان عزيز در صورت مستعمل شدن كارت شناسايي ملي خود، مي توانند با ارائه مدارك زير درخواست صدور كارت مجدد نمايند:

 

1) تكميل برک مشخصات فردي ( نمونه پیوست)

2)تكميل برگ درخواست صدور کارت شناسایی ملی مجدد به جای کارت شناسایی مستعمل ( نمونه پیوست)

3) تكميل برگ درخواست كارت شناسائي ملي ( نمونه پیوست)

4) اصل شناسنامه جديد بهمراه يك نسخه تصوير صفحه اول وصفحه آخر (درصورت داشتن توضيحات)

5) اصل کارت شناسایی ملی مستعمل

6) یک قطعه عکس جديد و مشابه متقاضی در اندازه 4×6 یا 4×3 ، تمام رخ ، زمینه روشن ، بدون کلاه و عينک و غیر براق (کاغذ مات)که مشخصات صاحب عکس در پشت آن نوشته شده باشد. عکس بانوان با رعایت حجاب اسلامی باشد

7) ارايه اصل فيش بانكي واریز مبلغ 20 یورو به حساب سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران درفرانکفورت ( این مبلغ در محل سرکنسولگری از کارت بانکی شما قابل برداشت می باشد. )
 
8) در صورت تمايل به ارسال مدارك از طريق پست لازم است 2 عدد پاكت پست سفارشي( ملصق به تمبركافي) كه نشاني متقاضي برروي آن نوشته شده باشد به همراه مدارك ارسال شود.( يك پاكت براي برگشت اصل شناسنامه و پاكت دوم براي ارسال كارت شناسايي ملي پس از دريافت از تهران)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران